Czardas 008
Kalotaszegi Couple
© Paula A. White
Czardas 008 Kalotaszegi Couple