Stairs 011
Rain on Caltagiron
© Paula A. White
Stairs 011 Rain on Caltagiron