Tango 023
Tango Shadow San Telmo
© Paula A. White
Tango 023 Tango Shadow San Telmo