Water 023
Xiao Xiao Pool
© Paula A. White
Water 023 Xiao Xiao Pool